W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW FINANCIAL należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FAQ

Co zyskam, współpracując z ekspertami Fingrow Business?

 

Specjaliści Fingrow Business kładą nacisk na wzrost efektywności firmy oraz koncentrację jej energii i zasobów na najważniejszych celach, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i niwelowaniu różnych ograniczeń: barier finansowych, braków kompetencyjnych czy działania konkurencji. Sugerowane rozwiązania uwzględniają zmiany w strategii sprzedażowej, marketingowej i promocyjnej, a także w zarządzaniu pracownikami i pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Współpraca z nami to sposób na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Czy jesteście skuteczni w swoich działaniach?

 

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na jedno: rozwój firmy i rozwiązanie problemów naszych klientów. W portfolio mamy wiele firm, w tym o międzynarodowej renomie, dla których opracowaliśmy kompleksowy plan restrukturyzacji. Efektywność proponowanych rozwiązań jest dla nas priorytetem.

 

Na jakiej zasadzie Fingrow Business opracowuje plan restrukturyzacji?

 

Dzięki poznaniu środowiska, w jakim funkcjonuje firma naszego klienta, oraz zdefiniowaniu potrzeb, potencjału i ograniczeń, możemy przedstawić plan działania starannie dopasowany do potrzeb, a także indywidualnych oczekiwań. Propozycje rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa tworzymy w oparciu o przeprowadzony audyt księgowy. Prowadzimy także badania opinii u klienta w sytuacji restrukturyzacji oraz rozwoju.

 

Czy każdą firmę da się uratować?

 

Głęboko wierzymy, że tak. Dla ekspertów Fingrow Business i całej grupy Fingrow Consulting Group nie ma rzeczy niemożliwych. Uzdrowiliśmy wiele najbardziej zadłużonych, nierentownych firm, którym groziła upadłość. To wszystko było możliwe dzięki kompleksowej, gruntownej restrukturyzacji.