W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW FINANCIAL należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FINGROW BUSINESS zarządzanie procesem restrukturyzacji w firmie klienta.

FINGROW BUSINESS
zarządzanie procesem restrukturyzacji
w firmie klienta

finansowanie